قتل عجیب

زنی در مراسم ختم پدرش مردی رو می بینه که قبلا اون رو نمی شناخته این مرد در نگاه زن بسیار جذاب به نظر میرسه و زن به خودش میگه که این مرد رویاهای منه و در همان جا عاشق اون‌ میشه ولی از او تقاضای شماره تلفن نمیکنه و دیگر اون مرد را نمی بینه
چند روز بعد او خواهر خودش رو می کشه

به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خودش چه بوده؟

زنی در مراسم ختم پدرش مردی رو می بینه که قبلا اون رو نمی شناخته این مرد در نگاه زن بسیار جذاب به نظر میرسه و زن به خودش میگه که این مرد رویاهای منه و در همان جا عاشق اون‌ میشه ولی از او تقاضای شماره تلفن نمیکنه و دیگر اون مرد را نمی بینه چند روز بعد او خواهر خودش رو می کشه به نظر شما انگیزه ی او از قتل خواهر خودش چه بوده؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم