معمای پلیسی

جسد مردی را در زمینی پوشیده از برف پیدا می کنند. تنها مدرک باقیمانده تعدادی ردپا وسط دو خط موازی بود.

پلیس باید دنبال چه کسی بگردد؟

جسد مردی را در زمینی پوشیده از برف پیدا می کنند. تنها مدرک باقیمانده تعدادی ردپا وسط دو خط موازی بود. پلیس باید دنبال چه کسی بگردد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم