چیستان

کدام رنگ است که با حذف حرف آخرش به یکی از مهمترین عناصر هستی تبدیل می‌شود؟؟؟

کدام رنگ است که با حذف حرف آخرش به یکی از مهمترین عناصر هستی تبدیل می‌شود؟؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم