تعداد قرصها

پزشک ۴ عدد قرص به شما می دهد و می گوید که هر نیم ساعت یکی از آن ها را بخورید. از زمان خوردن اولین قرص تا زمان خوردن آخرین آن ها، چند دقیقه طول می کشد؟

پزشک ۴ عدد قرص به شما می دهد و می گوید که هر نیم ساعت یکی از آن ها را بخورید. از زمان خوردن اولین قرص تا زمان خوردن آخرین آن ها، چند دقیقه طول می کشد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم