تست هوش

یک روستا ۷ مرد(شوهر) دارد
هر مرد ۷ زن دارد
هر زن ۷ پسر دارد
جمعیت روستا چند نفره؟

یک روستا ۷ مرد(شوهر) دارد هر مرد ۷ زن دارد هر زن ۷ پسر دارد جمعیت روستا چند نفره؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم