تست هوش

مردی عکسی را برمیدارد و میگوید :

من برادر یا پسری ندارم،

اما پدر این شخص پسر پدرم است.

آیا میتوانید بگویید

آن عکس، متعلق به چه کسی است؟

مردی عکسی را برمیدارد و میگوید : من برادر یا پسری ندارم، اما پدر این شخص پسر پدرم است. آیا میتوانید بگویید آن عکس، متعلق به چه کسی است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم