قتل در کوه

دو دوست به قصد کوهنوردی با هم به سفر می روند .
اما فقط یکی از آنها ،  از سفر بر می گردد و می گوید که دوستش هنگام بالا رفتن از کوه لیز خورده و مرده است .
بعد از بررسی های بیش تر ، پلیس وی را دستگیر می کند و به او می گوید که با آژانس مسافرتی ای که از آنها بلیت گرفته بود تماس داشته و می داند که او دوستش را کشته است . این مرد هیچکس را از سفرشان با خبر نکرده بود .
پس پلیس از کجا فهمیده که او قاتل بوده است؟؟؟؟

دو دوست به قصد کوهنوردی با هم به سفر می روند . اما فقط یکی از آنها ، از سفر بر می گردد و می گوید که دوستش هنگام بالا رفتن از کوه لیز خورده و مرده است . بعد از بررسی های بیش تر ، پلیس وی را دستگیر می کند و به او می گوید که با آژانس مسافرتی ای که از آنها بلیت گرفته بود تماس داشته و می داند که او دوستش را کشته است . این مرد هیچکس را از سفرشان با خبر نکرده بود . پس پلیس از کجا فهمیده که او قاتل بوده است؟؟؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم