قاتل سریالی

یک قاتل سریالی، مردم را می‌دزدد و آن‌ها را مجبور می‌کند از بین دو قرص، یکی را بخورند. قاتل میگوید یکی از قرص‌ها بی‌خطر و دیگری زهرآلود است. قربانی هر کدام از قرص‌ها را که بردارد، قاتل قرص دیگر را برمی‌دارد. قربانی قرص را با آب می‌خورد و می‌میرد اما قاتل، زنده می‌ماند. 

چگونه قاتل هر دفعه قرص بی‌خطر را می‌خورد؟

یک قاتل سریالی، مردم را می‌دزدد و آن‌ها را مجبور می‌کند از بین دو قرص، یکی را بخورند. قاتل میگوید یکی از قرص‌ها بی‌خطر و دیگری زهرآلود است. قربانی هر کدام از قرص‌ها را که بردارد، قاتل قرص دیگر را برمی‌دارد. قربانی قرص را با آب می‌خورد و می‌میرد اما قاتل، زنده می‌ماند. چگونه قاتل هر دفعه قرص بی‌خطر را می‌خورد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم