کدام خروجی؟

مردی زندانی شد ، اما 3 راه برای فرار او وجود دارد.
یک خروجی ای که سگهای عصبانی دارد.
دومی دارای بمبی با تایمر 5 دقیقه ای است و از قبل روشن است.
سومی نگهبانی مسلح دارد.
کدام یک را باید انتخاب کند؟

مردی زندانی شد ، اما 3 راه برای فرار او وجود دارد. یک خروجی ای که سگهای عصبانی دارد. دومی دارای بمبی با تایمر 5 دقیقه ای است و از قبل روشن است. سومی نگهبانی مسلح دارد. کدام یک را باید انتخاب کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم