باب اسفنجی

در یک صبح زیبا همبرگر خرچنگی ای دزدیده میشود، باب اسفنجی تحقیق میکند تا به پنج نفر شک می کند:آقای خرچنگ،پلانگتون،پاتریک،سندی و لری.

باب اسفنجی ازشون پرسید موقع حادثه چیکار میکردید؟

آقای خرچنگ:داشتم پولامو میشمردم

پلانگتون:من تو رستوران خودم بودم

پاتریک:من داشتم شام میخوردم

سندی:من آزمایش انجام میدادم

لری:من داشتم ورزش میکردم

باب اسفنجی بلافاصله که حرفا تموم شد یکیشان را دستگیر کرد. باب اسفنجی چگونه دزد را پیدا کرد؟

در یک صبح زیبا همبرگر خرچنگی ای دزدیده میشود، باب اسفنجی تحقیق میکند تا به پنج نفر شک می کند:آقای خرچنگ،پلانگتون،پاتریک،سندی و لری. باب اسفنجی ازشون پرسید موقع حادثه چیکار میکردید؟ آقای خرچنگ:داشتم پولامو میشمردم پلانگتون:من تو رستوران خودم بودم پاتریک:من داشتم شام میخوردم سندی:من آزمایش انجام میدادم لری:من داشتم ورزش میکردم باب اسفنجی بلافاصله که حرفا تموم شد یکیشان را دستگیر کرد. باب اسفنجی چگونه دزد را پیدا کرد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم