آسانسور امن

تام پیامی دریافت کرد که می گوید یک قاتل زنجیره ای به تازگی وارد ساختمان وی شده است و او تصمیم گرفته است که بیرون برود. در حالی که او منتظر بود ، همزمان 2 آسانسور به طبقه تام رسیدند و در هر دو آسانسور اشخاصی وجود داشت که بسیار مشکوک به نظر می رسیدند. بنظر شما اون باید از کدام آسانسور استفاده کند؟

تام پیامی دریافت کرد که می گوید یک قاتل زنجیره ای به تازگی وارد ساختمان وی شده است و او تصمیم گرفته است که بیرون برود. در حالی که او منتظر بود ، همزمان 2 آسانسور به طبقه تام رسیدند و در هر دو آسانسور اشخاصی وجود داشت که بسیار مشکوک به نظر می رسیدند. بنظر شما اون باید از کدام آسانسور استفاده کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم