معمای قتل

روز جمعه به کارآگاه گزارش داده اند که سرایدار در مدرسه کشته شده،کارآگاه به ۳ نفر مشکوک شد معلم،دوست سرایدار و ناظم
ناظم:در حال کتاب خواندن بودم
دوست پسر:در حال غذا خوردن بودم
معلم:به دانش آموزان درس می دادم
کدام قاتل سرایدار است؟

روز جمعه به کارآگاه گزارش داده اند که سرایدار در مدرسه کشته شده،کارآگاه به ۳ نفر مشکوک شد معلم،دوست سرایدار و ناظم ناظم:در حال کتاب خواندن بودم دوست پسر:در حال غذا خوردن بودم معلم:به دانش آموزان درس می دادم کدام قاتل سرایدار است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم