خروجی کجاست؟

یک شاهزاده خانم در یک برج حبس شد. او فهمید که می تواند از در چهارم فرار کند. اما فقط 3 در وجود دارد. چگونه او می تواند درب ۴ را پیدا کند؟

یک شاهزاده خانم در یک برج حبس شد. او فهمید که می تواند از در چهارم فرار کند. اما فقط 3 در وجود دارد. چگونه او می تواند درب ۴ را پیدا کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم