راه نجات

محققی در حال تحقیق در قطب جنوب بود که طوفانی شدید آغاز شد. او موفق شد 2 غار را پیدا کند که بتواند در آن پناه بگیرد ، اما بنظرش رسید خرس قطبی گرسنه در یک غار هست و غار دیگر پر از زباله های رادیواکتیو است. بنظر شما کدام غار را باید انتخاب کند؟

محققی در حال تحقیق در قطب جنوب بود که طوفانی شدید آغاز شد. او موفق شد 2 غار را پیدا کند که بتواند در آن پناه بگیرد ، اما بنظرش رسید خرس قطبی گرسنه در یک غار هست و غار دیگر پر از زباله های رادیواکتیو است. بنظر شما کدام غار را باید انتخاب کند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم